• 02-1054295
  • GCLUBSLOT1
add line gclubchat telegram gclub
banner casino slot แทงบอล

ไพ่นกกระจอก Maajan

แนะนำเกม ไพ่นกกระจอก ในบริการ Ruby888

เกมไพ่นกกระจอก เกมนี้เล่นแบบผู้เล่นสองคน เจ้ามือจะได้ไพ่14ตัว ผู้เล่นได้ไพ่13ตัว หากได้ออกไพ่22ตัวแล้ว ก็ถือว่าเกมจบสิ้น เกมไพ่นกกระจอก Ruby888 เกมนี้เล่นแบบผู้เล่นสองคน ลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนเกมเดิมพันอื่น สร้างความตื่นเต้น ความสบายใจ และให้ผู้เล่นได้ฝึกความจำลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนเกมเดิมพันอื่น สร้างความตื่นเต้น ความสบายใจ และให้ผู้เล่นได้ฝึกความจำ Ruby888 มีเกมน่าเล่นอีกมากมาย

ไพ่นกกระจอก maajan

อุปกรณ์ไพ่นกกระจอก Ruby888 Casino

อุปกรณ์ไพ่มีทั้งหมด136ตัว รวมชุดทั้ง36ตัว ชุดบ่วง36ตัว ชุดเสาะ36ตัว ชุดทิศ16ตัวและชุดมังกร12ตัว ทุกครั้งที่เริ่มเล่นเกม จะเลือกไพ่71ตัวโดยอัตโนมัติและเลือกมาเพื่อเล่นเกม หากมีผู้เล่นท่านไหนได้ออกไพ่22ตัวแล้ว ก็ถือว่าเกมจบสิ้น

อุปกรณ์ไพ่นกกระจอก Ruby888 Casino

อุปกรณ์ไพ่มีทั้งหมด136ตัว รวมชุดทั้ง36ตัว ชุดบ่วง36ตัว ชุดเสาะ36ตัว ชุดทิศ16ตัวและชุดมังกร12ตัว ทุกครั้งที่เริ่มเล่นเกม จะเลือกไพ่71ตัวโดยอัตโนมัติและเลือกมาเพื่อเล่นเกม หากมีผู้เล่นท่านไหนได้ออกไพ่22ตัวแล้ว ก็ถือว่าเกมจบสิ้น

การเล่น ไพ่นกกระจอก Ruby888

เมื่อเริ่มเล่นเกมแล้ว เจ้ามือจะได้ไพ่14ตัว ผู้เล่นได้ไพ่13ตัว และเจ้ามือจะเลือกไพ่หนึ่งตัวที่ไม่มีประโยชน์ออกมา ผู้เล่นมีสิทธิ์ในการ"เฉ่า" "ผ่อง" หรือ "กั่ง"ไพ่ที่เจ้ามือออก หรือเลือกเพิ่มไพ่และค่อยเลือกไพ่ออก

ไพ่นกกระจอก กติกาเจ้ามือ

เกมส์ทุกตาระบบจะเลือกเจ้ามือโดยอัตโนมัติ

แย่งกั่ง ในเกมไพ่นกกระจอก คือ

หากแย่งกั่ง คิดคะแนนตามจั่วน๊อค แย่งกั่งใช้ในกรณีที่ ผ่องไพ่แล้วได้ไพ่ที่เหมือนกันอีกรวมเป็นไพ่กั่งได้

ยอดจำกัดสูงสุด เกมไพ่นกกระจอก

เป็นการจำกัดยอดสูงสุดในการเสียคะแนน หากสูงกว่ายอดจำกัดสูงสุดก็คิดเป็นยอดคะแนนที่จำกัดไว้ และยอดจำกัดสูงสุดก็คือลักษณะไพ่สมบูรณ์ คือ13ฟาน

หมึงเชียง

ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งก็ถือเป็นหมึงเชียง

เรียกไพ่โดยอัตโนมัติ

เรียกไพ่โดยอัตโนมัติได้ทุกกรณี แต่หลังจากเรียกไพ่โดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด "เหมาะเจี๊ยะ"หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด "เหมาะเจี๊ยะ"หรือไม่ หากตกลงจะพูด "เหมาะเจี๊ยะ"สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา หากไม่เลือกพูด "เหมาะเจี๊ยะ"จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ

ไพ่พิเศษ

หลังเริ่มเล่นเกม ไพ่นกกระจอก จะมีไพ่พิเศษแสดงออกมาที่โซนพิเศษ กรณีที่ได้พูด"เหมาะเจี๊ยะ"แล้วหากมีไพ่เหมือนไพ่พิเศษจะได้เพิ่มฟานอีก เปลี่ยนไพ่ขณะเริ่มเล่นเกม หลังจากเจ้ามือได้ไพ่14ตัว และผู้เล่นได้ไพ่13ตัว ระบบอนุญาตให้ผู้เล่นเลือกเปลี่ยนไพ่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนไพ่

ดูไพ่

ระหว่างเล่นเกม กรณีที่ผู้เล่นเพิ่มไพ่(บางกรณี) ระบบให้โอกาสผู้เล่นดูไพ่ ก็คือเลือกเปลี่ยนไพ่หนึ่งไพ่จากไพ่ที่ยังเหลือไว้และผู้เล่นต้องการ

เสมอ

กรณีที่มีผู้เล่นออกไพ่ครบ22ตัวแล้ว อีกผู้เล่นออกไพ่หนึ่งไพ่ก็ยังไม่มีท่านไหนพูด"เหมาะเจี๊ยะ"ได้ เกมตานี้ถือว่าเสมอ

คำศัพท์เฉพาะ ในการเล่น Ruby888 ไพ่นกกระจอก

จับไพ่ เริ่มเล่นเกมไพ่กระจอก ทุกผู้เล่นจะจับไพ่ตามลำดับ การดำเนินการจับไพ่13ใบนั้นก็เรียกว่าจับไพ่
ไพ่เรียง เป็นชุดไพ่3ใบที่มีสีเดียวกันและมีตัวเลขลำดับเรียงต่อเนื่องกัน เช่น "ยี่ทง ซาทง ซื้ทง"
ไพ่ตอง เป็นชุดไพ่3ใบที่มีไพ่เหมือนกัน เช่น เก้าเสาะ3ใบ
ไพ่ตองแอบ เป็นชุดไพ่ตองที่มีไพ่3ใบและจับมาโดยตนเอง ไม่ใช่ว่าไพ่ตองมาจากผ่องหรือมาจากกั่ง
เหมาะเจี๊ยะ หลังจากตัวเองเรียกไพ่แล้ว ผู้เล่นคนอื่นออกไพ่ให้ตัวเองชนะ
ไพ่หนั่ง ไพ่ 2 ตัวเหมือนกันจากชุดไพ่ใดๆ
ไพ่อักษร ไพ่7ประเภทเช่น "โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง"ทั้งหมดเรียกว่าไพ่อักษร
ไพ่สี่ลม "โอวตง น่ำฮึง ไซฮึง ปั๊กฮึง"ทั้งหมดเรียกว่าไพ่สี่ลม
ไพ่ซัมเหยิน "อั่งตง แชฮวด แปะปั่ง"ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ซัมเหยิน
ไพ่ผู้อาวุโส "อิกบวน เก้าบวน เจียวเสาะ เก้าเสาะ เอียวทง เก้าทง"ทั้งหมดเรียกว่าไพ่ผู้อาวุโส ลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์:ลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้คิดซ้ำได้ หากมีลักษณะหลายแบบคิดรวมฟานได้
ไพ่ธรรมดา กรณีที่ผู้เล่นได้พูด "เหมาะเจี๊ยะ" และไม่ได้มีลักษณะไพ่ดังต่อไปนี้ถือว่า ไพ่ธรรมดา1ฟาน
หมึงเชียง ไม่มีพฤติกรรมเฉ่า ผ่องหรือกั่ง เรียกว่าหมึงเชียง การแอบกั่งก็ถือเป็นหมึงเชียง 1ฟาน
หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ กรณีที่ได้ลักษณะไพ่หมึงเชียงและเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนไพ่ ระบบจะช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ จนถึงได้พูด "เหมาะเจี๊ยะ"หรือมีผู้เล่นยิงปืนแล้วถามว่าจะพูด "เหมาะเจี๊ยะ"หรือไม่ หากตกลงจะพูด "เหมาะเจี๊ยะ"สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติจะจบและปรากฏหน้าต่างคำนวณผลออกมา ไพ่นกกระจอก หากไม่เลือกพูด "เหมาะเจี๊ยะ"จะอยู่สถานะเรียกไพ่โดยอัตโนมัติต่อและช่วยเพิ่มไพ่และเล่นไพ่ แทนผู้เล่นโดยอัตโนมัติ 1ฟาน
ทองฟ้าเรียกไพ่ หลังจากระบบแจกไพ่เสร็จ กรณีที่เจ้ามือออกหนึ่งไพ่และเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้เล่นเพิ่มหนึ่งไพ่แล้วเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติและออกไพ่ที่เพิ่ม เมื่อกี้ ถือว่าทองฟ้าเรียกไพ่ 2ฟาน

กรณีสายหลุด สัญญาณขาดหาย : ระบบจะช่วยเล่นไพ่แทนผู้เล่นที่สัญญาณขาดหายไป โดยอัตโนมัติจนกว่าเกมจะจบ

ทองฟ้าเรียกไพ่

หลังจากระบบแจกไพ่เสร็จ กรณีที่เจ้ามือออกหนึ่งไพ่และเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติ ส่วนผู้เล่นเพิ่มหนึ่งไพ่แล้วเลือกเรียกไพ่โดยอัตโนมัติและออกไพ่ที่เพิ่ม เมื่อกี้ ถือว่าทองฟ้าเรียกไพ่ 2ฟาน

maajan ruby rule maajan ruby rule maajan ruby rule

ลักษณะไพ่สมบูรณ์

ลักษณะไพ่สมบูรณ์คิดคะแนนยอดจำกัดสูงสุดลักษณะไพ่สมบูรณ์จะไม่บวกกับลักษณะไพ่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือจะแสดงลักษณะไพ่นกกระจอก แต่ว่าลักษณะไพ่สมบูรณ์จะแสดงลักษณะไพ่อย่างบวกกันแล้ว

วิธีการเล่น ไพ่นกกระจอก Ruby888 วิธีการเล่น ไพ่นกกระจอก Ruby888

Ruby888 Live Casino Games เกมพนันสดใน รูบี้888 คาสิโน

แนะนำเกมพนันสด รูบี้888 คาสิโนออนไลน์ เกมที่เล่นจริงกับผู้เล่นท่านอื่นที่กำลังออนไลน์ เพิ่มความเร้าใจกับการลุ้นเอาชนะผู้เล่นอื่น และยังสามารถแชทสนทนาระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่น ที่อยู่ในบริการพนันสดเกมส์เดียวกัน

ไพ่ 13 ใบ คาสิโนสด

ไพ่13ใบ

ไพ่สามกอง หรือ ไพ่13ใบ เกมส์คาสิโนอีกหรึ่งเกมส์ที่ให้ความสนุกสนาน มีวิธีเล่นและกฎกติกาที่เข้าใจง่าย

read more
ป๊อกแปด ป๊อกเก้า ป๊อกเด้งออนไลน์

ป๊อกเด้งออนไลน์

ไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้า (ไพ่ป๊อกเด๊ง) ยอดรวมแต้มไพ่2ใบมี 8หรือ9แต้ม ถือว่าป๊อก8และป๊อก9 เล่นสดกับคนจริง

read more
เก้าเออนไลน์ เล่นไง

ไพ่เก้าเก

เกมส์ไพ่เก้าเก รูบี้888 มีลักษณะการเล่นคล้ายกับ ป๊อกเด้งผสมกับโป๊กเกอร์ เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่น

read more
น้ำเต้า ปูปลา ออนไลน์

น้ำเต้า ปูปลา

พนันเกมส์น้ำเต้าปูปลา นั้นจะใช้ลูกเต๋าสามลูกประกอบด้วย น้ำเต้า,ปู,ปลา,กุ้ง,เสือ,และไก่

read more
เกมพนันสดรูบี้888 ทั้งหมด →

Ruby888 Electronic Games รูบี้เกมออนไลน์

รายชื่อเกม พนันออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ในคาสิโน รูบี้888 อีกหมวดเกมที่นิยมเล่นกัน ทั้งเกมสล็อตออนไลน์แบบ 5reel และเกมน่าเล่นอีกมากมาย

การเล่นพนัน ม้าแข่งออนไลน์

ม้าแข่ง ตู้ม้าออนไลน์

เกมส์ตู้ม้า Lucky Poney กมส์แข่งม้าเกมส์ แข่งม้าเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดได้เปิดให้บริการออนไลน์ ดาวน์โหลดฟรี

read more
Jungle สล็อตสัตว์ป่า

สล็อตสัตว์ป่า

เกมส์สัตว์ป่า Jungle Ruby888 Slot Online สัมผัส ด้วยกราฟฟิกที่คมชัดสวยงาย เข้าใจง่าย ได้เงินดี

read more
สล็อตนินจา รูบี้

เกมส์สล็อตนินจา

เร้าใจไปกับเกมสล็อตนินจา Ninja Legend สัญลักษณ์ตัวนินจาสามารถแทนตัวไดก็ได้ รับรางวัลมากขึ้น

read more
โป๊กเกอร์ 5PK

โป๊กเกอร์ 5PK

Golden 5 Poker แจกไพ่ห้าใบให้ผู้เล่นใน รูบี้888 ผู้เล่นสามารถเลือกเก็บไพ่ที่ต้องการ รับอัตราจ่าย

read more
รูบี้เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด →